Dienstverlening

Adfis Administratiekantoor BV heeft zich gespecialiseerd op het gebied van salarisadministratieve dienstverlening. Uitgangspunt daarbij is om uw salarisadministratie te verzorgen. Wij werken nauw samen met de financiële en fiscale vakspecialisten van Accofis Accountants en Belastingadviseurs.

 

Naast de te verrichten noodzakelijke periodieke werkzaamheden zult u regelmatig geïnformeerd worden over de ontwikkelingen op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en loonkostensubsidies. Bovendien kunt u een beroep op Adfis Administratiekantoor BV doen wanneer zich een vraag of probleem in uw praktijk voordoet ten aanzien van bovengenoemde aspecten.

 

Andere belangrijke voordelen voor u zijn de continuïteit en de flexibiliteit van onze dienstverlening:

 

  • De overheid legt werkgevers allerlei administratieve verplichtingen op, welke specifieke deskundigheid vereisen. Voor u als werkgever hebben deze verplichtingen tot gevolg dat het niet nakomen ervan steeds sneller tot administratieve boetes leidt. De continuïteit van uw administratieve verplichtingen wordt door ons gewaarborgd, ook ten tijde van (langdurige) afwezigheid van de hiermee belaste persoon in uw praktijk.
  • Flexibiliteit in die zin, dat bij de uitvoering van onze dienstverlening zo veel mogelijk aan uw specifieke wensen tegemoet zal worden gekomen. Bij aanvaarding van de opdracht zal de uitvoering met u worden besproken. Indien u specifieke wensen heeft, is bij die bespreking te bezien in hoeverre wij u hierin tegemoet kunnen komen.

 

Postbus Postbus 28 | 1230 AA Loosdrecht
Bezoekadres Emmaweg 64 | 1242 LJ Kortenhoef
T 035 582 06 75 | F 035 582 06 76
info@adfis.net